Psihologie

Cum să scăpăm de datorii Cum să scăpăm de datorii

todayApril 12, 2021 3

Background
share close

Prima jumătate a anului 2021 este marcată mai departe de incertitudini. Majoritatea oamenilor au intrat în noul an foarte împovăraţi de datorii și se confruntă în continuare cu perspective limitate de angajare și cu blocajele care persistă la nivel global. Creșterea rapidă a șomajului și povara datoriilor sunt cele mai îngrijorătoare aspecte.

Șaptezeci și șapte la sută dintre adulţii din Statele Unite suferă de anxietate cu cauze financiare, patruzeci și cinci la sută dintre ei făcându-și griji în special cu privire la datorii.[1] Deși statisticile semnalează un viitor destul de sumbru, există însă speranţă. Vă propunem, în cele ce urmează, câteva recomandări pentru gestionarea eficientă a datoriilor, pe baza unui pasaj din 2 Împăraţi 4:1-7.

Recunoașteţi-vă situaţia: înţelegeţi cu ce aveţi de-a face. Văduva din acest pasaj biblic este extrem de conștientă de faptul că sursa ei de venit dispăruse, pentru că ea însăși spune: „Robul tău, bărbatul meu, a murit” (versetul 1). Îndatorată fiind, riscă să-și piardă cele mai valoroase bunuri (pe cei doi fii ai săi) în defavoarea creditorului. „Primul pas este să recunoașteţi că aveţi probleme financiare”.[2] Trebuie să vă conștientizaţi resursele, „ceea ce datoraţi și cui îi sunteţi datori” (Snyder, 2020, p. 2).[3]

Înţelegeţi de ce aveţi datorii: conștientizarea cauzei datoriei este importantă, deoarece această înţelegere orientează comportamentul către cauza principală a problemei. În cazul văduvei, soţul ei a murit lăsând-o cu datorii, iar ea nu avea nicio sursă de venit. Datoria poate avea multe cauze, inclusiv „deciziile impulsive ale consumatorilor[4]; de asemenea, lipsa de consiliere personală și de cunoștinţe financiare, dar și venituri insuficiente pentru nivelul de trai curent.[5] Un studiu italian a arătat că familiile cu venituri mici „au o probabilitate mai mare de a fi îndatorate în exces”.

Organizaţia pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) evidenţiază în mod specific cauzele care decurg din lipsa informării financiare și sugerează că datoria poate fi redusă și prin recuperarea decalajului la nivelul cunoașterii.

Căutaţi ajutor: văduva a căutat ajutor. Trebuie să faceţi primul pas și să înţelegeţi că nu puteţi rezolva singuri această problemă. În funcţie de ţara sau de zona în care locuiţi, există, probabil, servicii gratuite de consiliere a datornicilor, pe care le-aţi putea accesa. Văduva a ales să meargă la un profet, o persoană căreia înţelepciunea îi dădea autoritate și în care știa că poate avea încredere.

Conștientizaţi resursele care vă stau la dispoziţie: faceţi un inventar al activelor, bunurilor și talentelor personale. Ce anume aveţi la îndemână? Nu subestimaţi valoarea a ceea ce aveţi, chiar dacă este doar un „vas cu untdelemn” (versetul 2). Aceste resurse ar putea fi reprezentate de timpul, sănătatea, forţa fizică, casa, talentul personal. Snyder[6] sugerează că un agent de vânzări, de exemplu, poate furniza servicii și poate negocia reducerea chiriei.

Descoperiţi activităţi generatoare de venituri: Având în vedere legătura menţionată anterior între veniturile mici și gradul de îndatorare, sporirea veniturilor, oricât de provocatoare, constituie o soluţie mai fiabilă de satisfacere a nevoilor de bază. Biblia susţine munca asiduă și inventivitatea. Care este nevoia, în comunitatea în care trăiţi, pe care o puteţi satisface în schimbul banilor?

Căutaţi resurse, la nivelul comunităţii, care sunt insuficient utilizate: văduvei i s-a spus să meargă și să ceară tuturor vecinilor săi vase goale (versetul 3). Comunitatea poate avea, de exemplu, o grădină unde puteţi cultiva legume pentru a le consuma individual, dar și pentru a le vinde și conserva pentru iarnă.

Faceţi planuri și ţineţi-vă de ele: achitarea datoriei presupune elaborarea unui plan și concentrarea eforturilor personale în direcţia prestării activităţilor atât de necesare. „Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă” (Proverbe 21: 5). Potrivit lui Mountain și Jones[7], reducerea datoriilor nu este ușoară sau rapidă; este nevoie de timp și de răbdare. Dacă însă vă angajaţi să faceţi din reducerea datoriilor o prioritate, veţi reuși.

Valoarea planificării/bugetării nu poate fi exagerată. Bugetarea vă ajută să înţelegeţi pe ce vă cheltuiţi banii și vă permite să vă direcţionaţi mai bine cheltuielile[8]; contribuie, de asemenea, la optimizarea oportunităţilor și vă ajută să mai și faceţi economii[9]; „planificarea controlează datoria și lipsa planificării contribuie la datorie”.[10]

Nu uitaţi să vă faceţi planuri pentru sfârșitul vieţii; de ce să vă lăsaţi urmașii să se lupte cu datoria personală?

Implicaţi-vă familia: colaboraţi cu membrii familiei și cu cei pe care îi aveţi în întreţinere. Situaţia de datornic are un impact negativ direct asupra lor. Ceilalţi membri ai familiei trebuie să facă parte din soluţie. Fiii văduvei i-au adus acesteia vasele goale din vecini. Este important să aveţi un plan/buget familial și să colaboraţi pentru a-l pune în aplicare.

ABC-ul educaţiei financiare

Citește și: ABC-ul educaţiei financiare

Văduvei i s-a spus: „Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din untdelemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline” (versetul 4). Ce înseamnă asta? Scăparea de datorii este o treabă grea. Trebuie să vă adunaţi cu toţii și să vă concentraţi asupra planului pe care urmează să îl implementaţi. Nu adunaţi mai multe datorii. Închideţi ușa în faţa factorilor perturbatori costisitori. Cel mai important, apăraţi-vă intimitatea.

Asumaţi-vă responsabilitatea pentru schimbarea situaţiei: văduva a acţionat pentru a scăpa de datorii. Evitaţi soluţiile rapide. În general, nu există căi rapide de ieșire din datorie. OCDE notează că „este important ca toată lumea să aibă cunoștinţe, abilităţi și o atitudine potrivită pentru a-și îmbunătăţi rezultatele financiare și a-și spori nivelul de bunăstare”.[11]

Acţionaţi cu metodă: văduva a urmat niște pași logici. Astfel, (1) și-a evaluat situaţia; (2) a cerut ajutorul unui expert și le-a cerut fiilor ei să se implice; (3) a adunat vase; (4) a închis ușa și a trecut la umplerea vaselor cu ulei; (5) a întrebat ce are de făcut mai departe; (6) a vândut uleiul. Identificaţi pașii secvenţiali și integraţi-i etapizat în plan. Acţionaţi pentru realizarea unor obiective specifice, măsurabile, accesibile, relevante și bine delimitate în timp (SMART).[12]

Continuaţi să solicitaţi sfatul unor persoane potrivite pe măsură ce luaţi măsuri pentru a vă realiza planul; când uleiul a încetat să mai curgă, văduva era pregătită pentru următorul pas și a căutat îndrumare.

Folosiţi venitul realizat pentru a plăti datorii; văduvei i s-a spus: „Du-te de vinde untdelemnul și plătește-ţi datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi” (versetul 7). Datoria este o problemă serioasă; datornicul este în postura de „servitor” al creditorului. Dacă nu sunteţi literalmente muritori de foame, trebuie să acordaţi prioritate achitării datoriilor. Pe lângă costul achitării datoriilor (dobânzile), numeroșii factori de stres și problemele de sănătate asociate acestei situaţii vă impun să vă concentraţi asupra plăţii datoriilor.

Fiţi frugali. După ce vă plătiţi datoriile veţi putea trăi mai confortabil. Stilul de trai frugal este validat de Snyder, aflat în acord cu opinia altor consilieri financiari, care consideră frugalitatea ca „noua normalitate”.

Aveţi credinţă: faceţi un salt mare prin credinţă în paralel cu efortul de a acţiona și veţi afla ce poate face Dumnezeu pentru voi. Văduva a avut credinţa să adune cât mai multe vase posibil. Ar fi putut foarte bine să spună: „Ce rost are? În mod clar, acest puţin ulei al meu nu va umple nici măcar un vas.” Există mai multe publicaţii foarte apreciate ale căror descoperiri și sfaturi dau consistenţă acestor lecţii biblice. Unele dintre cele mai cuprinzătoare recomandări sunt furnizate de Mountain și Jones și pot fi rezumate ca în paragraful de mai jos.

Hrană pentru minte: Aveţi cunoștinţele necesare pentru a elabora un buget? Bugetarea este un „instrument de planificare care creează oportunităţi financiare și flexibilitate pentru viitor”.[13] Sporirea cunoștinţelor financiare are ca rezultat reducerea sărăciei și sporirea veniturilor.[14] De ce să nu ne propunem chiar astăzi să căutăm informaţiile necesare și să traversăm anul 2021 stabilind un buget?

Nu în ultimul rând, bucuraţi-vă de anul 2021! Trăiţi cu speranţă. Planificaţi, acţionaţi și lăsaţi-L pe Dumnezeu să facă restul. „Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și-ţi zic: Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!”(Isaia 41:13).

„White, A., 77% of Americans are anxious about their financial situation— here’s how to take control, CNBC Select, 30 oct. 2020.”

„Mountain, T. P. și Jones, W. P., Getting out of debt. Virginia Cooperative Extension. OECD. (2016). ”.

„Snyder, D., Beat the budget blues. Money (Australia Edition)(234), 2020, p. 8.”

„Majamaa, K., Lehtinen, A. și Rantala, K., Debt judgments as a reflection of consumption-related debt problems, Journal of Consumer Policy, 2019, p. 223-244.”

„OECD/INFE International survey of adult Financial Literacy competencies. Paris: OECD, 2020”.

„Snyder, D., op.cit.”

„Mountain, T. P. și Jones, W. P., Getting out of debt. Virginia Cooperative Extension. OECD. (2016).”

„Kiplinger’s Personal Finance, Build Wealth for a Lifetime. Just starting out? Raising a family? Getting ready to retire? Whatever your age, follow our moves for tending your finances and you’ll reap big rewards. Washington: Kiplinger’s Washington Editors, Inc., 2016.”

„OECD/INFE International survey of adult Financial Literacy competencies. Paris: OECD, 2020.”

„Bird, C. L., Sener, A. și Coskune, S., Visualizing financial success: planning is key. International Journal of Consumer Studies, 2014, p. 684-691.”

„Haughey, D., A brief history of SMART goals, 13 dec. 2014, preluat de pe https://www. projectsmart.co.uk/brief-history-of-smart-goals.php.”

„Khalil, M., Financial citizenship as a broader democratic context of financial literacy. Citizenship, Social and Economics Education, 2020, p. 1-14.”

Sursa
semneletimpului.ro

Written by: Jennifer Chitate

Rate it

Previous post

Devoțional

Mana de luni: Acțiuni, consecințe și iertare

12 aprilie 2021CBMC International În calitate de oameni de afaceri și profesioniști, directori și antreprenori, în fiecare zi avem de-a face cu angajații. Îi angajăm, le oferim fișa postului și responsabilități, îi recompensăm pentru timpul și talentele lor. Dar oare pe câți dintre ei îi cunoaștem cu adevărat? Avem CV-urile angajaților, care ne spun despre educația lor și despre locurile lor de muncă. Putem consulta referințele lor personale. Și, odată ce i-am angajat, le putem observa comportamentul – modul în […]

todayApril 12, 2021 5

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0%