Iisus

Iisus a crezut | Credința lui Iisus Hristos

todayJune 28, 2023 2

Background
share close

„Și noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitaţi-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima și să cădeţi de oboseală în sufletele voastre” (Evrei 12:1-3).

Riscul oboselii, al căderii, al descurajării, al senzaţiei de singurătate și de neputinţă este mare în cazul tuturor celor care caută să trăiască după exemplul lui Iisus. De aceea, Evrei 12:1-3 are o rezonanţă specială – ne regăsim ușor în el și îi înţelegem instinctiv relevanţa practică.

Sunt câteva idei magistrale pe care pasajul din Evrei 12 reușește să le transmită în doar trei versete: 1) nu suntem primii și nu suntem singuri – există un nor foarte mare de precursori care au întâmpinat aceleași provocări; 2) reușitele celor dinaintea noastră demonstrează că este posibil să dăm la o parte piedicile și păcatul care ne-a făcut adesea să simţim că este imposibil să i ne împotrivim; 3) cheia reușitei este să ne menţinem ochii aţintiţi la Exemplul Suprem – sursa inepuizabilă de încurajare și putere; 4) Iisus Însuși a trecut pe unde trecem noi – a avut de îndurat greutăţi extreme – și le-a depășit fixându-Și ochii pe ţintă; 5) Hristos Însuși a trăit prin credinţă, nu prin vedere, și aceasta este soluţia și pentru noi.

Ultima dintre aceste idei are o semnificaţie uimitoare: Iisus a trăit prin credinţă, nu prin vedere, și a suferit crucea (a acceptat moartea) tot prin credinţă. Lupta Sa în Ghetsimani a arătat către frământarea inerentă a celui aflat în faţa unui viitor opac, dar Evrei 12:2 ne dezvăluie că Iisus a depășit graniţele neputinţei prin credinţă. A putut îndura Calvarul nu pe baza a ceea ce vedea – nu vedea dincolo de mormânt –, ci pe baza a ceea ce credea. Iar credinţa Sa a fost de o așa natură, încât, atunci când spunem că Iisus a crezut în Tatăl Său, în promisiunile Acestuia că, dincolo de mormânt, „va vedea rodul muncii sufletului Lui” (Isaia 53:11) și Se va bucura, spunem în fapt că Iisus știa – credinţa Sa era capabilă să-I dea acel tip de asigurare pe care o dă cunoștinţa. Iisus știa deoarece credea.

În concluzie, Iisus nu a căzut de oboseală pentru că, prin credinţă, S-a odihnit în Tatăl. Ascultarea Sa de Tatăl, care Îi umpluse inima de bucurie și putere pe parcursul vieţii, i-a adus la final, prin credinţă, liniștea cu care a străpuns opacitatea morţii și a câștigat victoria.

O credinţă capabilă de asemenea rezultate nu înseamnă însă o virtute unică, specifică doar lui Iisus, nu este nici măcar o abilitate a celor mai buni dintre noi, ci forţa ei, egală cu temeinicia încrederii în Dumnezeu, ne este disponibilă tuturor. Cu condiţia să o hrănim constant din Scriptură, asemenea Lui. Credinţa lui Iisus, întărită prin Cuvântul lui Dumnezeu, este, în cuvintele apostolului Ioan din Apocalipsa 14:12, alături de ascultare, parte a identităţii inconfundabile a sfinţilor lui Dumnezeu: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credinţa lui Isus.”

Norel Iacob este redactorul-șef al revistelor Semnele Timpului și ST Network.

Citește și:

Iisus, întâlnirea dintre două lumi

Sursa
semneletimpului.ro

Written by: Norel Iacob

Rate it

Previous post

Comunicare

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Curajul de a crede

Cine a fost cu adevărat Iisus? Deși nu mai pun la îndoială existenţa Sa istorică, mulţi oameni cred că El a fost în cel mai bun caz o personalitate excepţională a timpului Său, un reformator pe care ucenicii săi l-au transformat apoi în Dumnezeu. De ce neoateismul este preocupat de promovarea unui astfel de Iisus și de ce El nu este decât o nouă formă de îndoială? Cartea lui Gabriel […]

todayJune 24, 2023 1

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0%
https://upm.fatek.unkhair.ac.id/include/slotgacorhariini/ https://baa.akfarsurabaya.ac.id/inc/-/slotgacorhariini/ https://marumanfiore.xsrv.jp/