dumnezeu

63 Results / Page 1 of 7

Background

Credință

Când Dumnezeu S-a descris pe Sine, s-a numit „Cuvântul”

Fie că ești un credincios practicant, unul ocazional sau, dimpotrivă, un ateu, nu poţi să nu fii uimit de faptul că una dintre primele imagini despre Dumnezeu pe care le avem în Scriptură este una neașteptată pentru acele vremuri – Dumnezeu scrie (Exodul 31:18). El scrie în limba evreilor abia eliberaţi din Egipt și tot El îi poruncește lui Moise să „scrie lucrul acesta în carte” (Exodul 17:14). Dar nu […]

todaySeptember 30, 2023 3

Credință

Dumnezeul căruia Îi pasă de toate nevoile mele

„Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos” (Filipeni 4:19). Biblia abundă de promisiunile lui Dumnezeu că Se va îngriji de noi. Iar dacă plonjăm în trecutul nostru, cu momentele lui însorite sau înnegurate, putem vedea mâna Lui scriindu-ne în liniște povestea, fără să fie tulburată de zarva evenimentelor. În ciuda tuturor ocaziilor în care I-am văzut bunătatea rostogolindu-se peste viaţa […]

todaySeptember 1, 2023 4 1

Tehnologie

Viitorul nostru | Cum să te împrietenești cu viitorul

Ce este viitorul? Poate că întrebarea pare banală. Dar când te gândești mai mult la ea, ajungi să înţelegi mai bine ce mărturisea Augustin: „Ce este deci timpul? Dacă nimeni nu mă întreabă, știu, iar dacă aș vrea să explic cuiva care mă întreabă, nu știu.”[1] Dicţionarele ne spun simplu că viitorul este ceea ce va veni după momentul de faţă, definiţie care implică o viziune liniară asupra timpului. Dar […]

todayAugust 11, 2023 3

Creaţionism

Pierdut recunoștinţă. Nu o declar nulă.

Ultima zbatere a vieţii, înainte de a se desprinde, prin intermezzoul agoniei, de posesorul ei, nu pare să deţină niciun grăunte de miracol. E o imagine de care ai vrea să te ascunzi, până când se mistuie toate chipurile diforme ale unei treceri, doar arareori line, spre odihna de după ultimele bătăi de aripă ale vieţii. „Te laud câtă vreme mai am zile; Te iubesc câtă vreme mai am zile: […]

todayAugust 4, 2023

ST mai 2014

Omul care a deschis ferestrele cerului

„Doi artiști din vechime se luaseră odată la întrecere, vrând să afle care din ei poate zugrăvi mai aproape de adevăr lumea vizibilă. «Am să-ţi demonstrez, acum, că eu sunt cel mai bun», a spus unul dintre ei, arătându-i celuilalt o perdea pictată. «Ei bine, trage perdeaua», i-a cerut acesta, «să vedem tabloul». «Perdeaua este tabloul», i-a răspuns cel dintâi, râzând.” (Nikos Kazantzakis) Fie că îi place creștinului, fie că […]

todayJuly 29, 2023

Economie

Iisus Hristos | Ce a crezut Iisus despre Creaţie?

Pentru creștini, probabil cea mai mare taină este întruparea lui Dumnezeu, descrisă în cuvintele apostolului Ioan, martor ocular al vieţii lui Iisus: „Cuvântul [Logosul] S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui” (Ioan 1:14). De ce este aceasta cea mai mare minune a istoriei? Unul dintre motive este că, în Biblie, Iisus este identificat cu Însuși Creatorul a […]

todayJuly 1, 2023 1

Iisus

Iisus a crezut | Credința lui Iisus Hristos

„Și noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit rușinea și șade la dreapta […]

todayJune 28, 2023 2

Comunicare

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Curajul de a crede

Cine a fost cu adevărat Iisus? Deși nu mai pun la îndoială existenţa Sa istorică, mulţi oameni cred că El a fost în cel mai bun caz o personalitate excepţională a timpului Său, un reformator pe care ucenicii săi l-au transformat apoi în Dumnezeu. De ce neoateismul este preocupat de promovarea unui astfel de Iisus și de ce El nu este decât o nouă formă de îndoială? Cartea lui Gabriel […]

todayJune 24, 2023 1

Apocalipsa

Miracole sau superstiţii? Un răspuns la antisupranaturalism

Până la Iluminism, ideea că miracolele relatate pe paginile Bibliei s-au întâmplat așa cum le-au descris scriitorii sacri era acceptată pe scară largă. Odată cu raţionalismul secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea, s-a dezvoltat teoria alternativă că miracolele nu sunt posibile în metafizica naturalistă.  Cercetarea academică a transformat această perspectivă într-o premisă fundamentală pe care și-o asumă, de cele mai multe ori, a priori. Acest articol are drept scop să […]

todayJune 17, 2023 3

0%