iulie 2021

12 Results / Page 1 of 2

Background

Rusia

Biserica metodistă | Metodismul în căutarea sfinţeniei

Biserica metodistă a pus accentul pe sfinţirea practică și pe misiune, aceste aspecte fiind unele necesare și în creștinismul contemporan. Fermentul reînviorării religioase adus de Reforma Protestantă din secolul al XVI-lea a continuat în secolul al XVII-lea atât prin mișcarea puritană, cât și prin cea pietistă. Aceste două mișcări au cristalizat câteva tendinţe majore, precum accentul pus pe trăirea religioasă, părtășia creștină, accesul laicilor la interpretarea Scripturii și la muzica […]

todayMarch 28, 2022

Credință

Pietismul în reforma protestantă

Pietismul a fost o mișcare de trezire spirituală în secolele al XVII-lea, al XVIII-lea și al XIX-lea și în principal în Germania și Boemia. Deși în simbolul grafic al ambelor mari reforme magisteriale (luterană și calvinistă), inima ocupă un loc central, la un secol și jumătate după începutul Reformei, dimensiunea afectivă a credinţei avea aproape să dispară. Între mulţi dintre adepţii Reformei protestante, bucuria libertăţii în Hristos, entuziasmul credinţei și […]

todayMarch 21, 2022

Recenzii

Puritanismul în reforma protestantă

Puritanismul în reforma protestantă a reprezentat o categorie de închinători ai Bisericii Angliei, serios preocupaţi de Cuvântul lui Dumnezeu, doritori de reformă și spiritualitate practică autentică. La nici 50 de ani de când în Germania susţinătorii ideilor lui Martin Luther erau numiţi batjocoritor „luterani“, Anglia descoperea la rândul ei un apelativ abuziv – „puritani“ –, pe care a început să-l aplice unei categorii de creștini care tulburau viaţa obișnuită a […]

todayMarch 12, 2022

Baptiști

Creștinii după Evanghelie | Istoria Fraţilor

Creștinii după Evanghelie sau „Fraţii“ (Brethren), au redescoperit modelul iniţial al creștinismului, prin elemente precum comuniunea credincioșilor în grupe mici, închinare lipsită de formalism, zel misionar și lipsa distincţiei între clerici și laici. Istoria creștinilor după Evanghelie începe în secolul al XIX-lea, când grupuri de credincioși britanici au început să fie nemulţumiţi de Biserica Anglicană, pe care o vedeau aservită statului și despre care considerau că renunţă la principiile fundamentale […]

todayMarch 1, 2022

Reforma

Biserica baptistă | Baptiștii

Biserica baptistă a adus contribuţii semnificative asupra vieţii religioase, prin însușirea principiului separarării bisericii de stat și a principiului libertăţii religioase. Baptiștii au apărut probabil din rândul separatiștilor englezi, cu două secole înaintea metodiștilor. Aceasta este, de fapt, cea mai reputată dintre teoriile cu privire la istoria bisericilor baptiste, începuturile lor fiind văzute din cel puţin patru perspective diferite. Unii baptiști sunt convinși că credinţa lor își poate urmări istoria […]

todayFebruary 27, 2022

Iisus

Adventiștii de ziua a șaptea

Adventiștii de ziua a șaptea au convingerea profundă că Iisus Hristos revine curând și dorinţa de a păzi poruncile Lui așa cum au fost lăsate în Decalog.  „Dacă biserica își face datoria, mileniul va putea începe în această ţară în trei ani. (…) Dacă însă două treimi din biserică vor alege să nu facă nimic, decât să caute greșeli în timpul redeșteptării, blestemul lui Dumnezeu va fi peste această naţiune […]

todayFebruary 26, 2022

Rugăciune

Mișcarea unitariană | O minoritate neortodoxă în Reformă

Mișcarea unitariană s-a definit ca fiind o mișcare minoritară marcantă, sub influenţa umanismului. Numele de unitarieni vine de la credinţa într-o singură Persoană divină, asemenea evreilor și islamicilor, în opoziţie cu doctrina Trinităţii. Dar non-trinitarianismul nu este singurul și nici cel mai important principiu al acestei mișcări. În istoria creștinismului au existat și alte mișcări și confesiuni antitrinitariene, cum a fost arianismul, care a cuprins mare parte din creștinătate în […]

todayFebruary 19, 2022

Reforma

Crezul anabaptist | Preţul Reformei duse până la capăt

Crezul anabaptist a accentuat premisa că adevărul Bibliei era accesibil cititorilor și ascultătorilor laici, care aveau o educaţie rudimentară. Anabaptiștii sunt uneori numiţi a treia aripă a Reformei. În secolul al XVI-lea, când a avut loc Reforma, cele două grupuri principale care au rezultat au fost luteranii și reformaţii. Dar anumiţi adepţi ai acestor două grupuri au simţit că ruptura de Roma nu a fost totală. La Zürich, Elveţia, în […]

todayFebruary 14, 2022

Reforma

Biserica Angliei | Anglicanismul între Roma și Geneva

Sub domnia regelui Henric al VIII-lea, mai exact în anul 1534, Biserica Angliei s-a disociat de Biserica Romano-Catolică. Odată deschisă calea, protestantismul a avansat rapid sub Eduard al VI-lea (1547-1553). Cuvântul „anglicanism“, care vine probabil din francezul gallicanisme, a început să fie folosit în secolul al XIX-lea și este un termen derivat din mai vechiul „anglican“. Termenul denotă sistemul de doctrină și practică al acelor creștini care sunt în comuniune […]

todayFebruary 13, 2022

0%
https://upm.fatek.unkhair.ac.id/include/slotgacorhariini/ https://baa.akfarsurabaya.ac.id/inc/-/slotgacorhariini/ https://marumanfiore.xsrv.jp/