reforma protestanta

12 Results / Page 1 of 2

Background

Credință

Pietismul în reforma protestantă

Pietismul a fost o mișcare de trezire spirituală în secolele al XVII-lea, al XVIII-lea și al XIX-lea și în principal în Germania și Boemia. Deși în simbolul grafic al ambelor mari reforme magisteriale (luterană și calvinistă), inima ocupă un loc central, la un secol și jumătate după începutul Reformei, dimensiunea afectivă a credinţei avea aproape să dispară. Între mulţi dintre adepţii Reformei protestante, bucuria libertăţii în Hristos, entuziasmul credinţei și […]

todayMarch 21, 2022

Recenzii

Puritanismul în reforma protestantă

Puritanismul în reforma protestantă a reprezentat o categorie de închinători ai Bisericii Angliei, serios preocupaţi de Cuvântul lui Dumnezeu, doritori de reformă și spiritualitate practică autentică. La nici 50 de ani de când în Germania susţinătorii ideilor lui Martin Luther erau numiţi batjocoritor „luterani“, Anglia descoperea la rândul ei un apelativ abuziv – „puritani“ –, pe care a început să-l aplice unei categorii de creștini care tulburau viaţa obișnuită a […]

todayMarch 12, 2022

Reforma

Crezul anabaptist | Preţul Reformei duse până la capăt

Crezul anabaptist a accentuat premisa că adevărul Bibliei era accesibil cititorilor și ascultătorilor laici, care aveau o educaţie rudimentară. Anabaptiștii sunt uneori numiţi a treia aripă a Reformei. În secolul al XVI-lea, când a avut loc Reforma, cele două grupuri principale care au rezultat au fost luteranii și reformaţii. Dar anumiţi adepţi ai acestor două grupuri au simţit că ruptura de Roma nu a fost totală. La Zürich, Elveţia, în […]

todayFebruary 14, 2022

Reforma

Biserica Angliei | Anglicanismul între Roma și Geneva

Sub domnia regelui Henric al VIII-lea, mai exact în anul 1534, Biserica Angliei s-a disociat de Biserica Romano-Catolică. Odată deschisă calea, protestantismul a avansat rapid sub Eduard al VI-lea (1547-1553). Cuvântul „anglicanism“, care vine probabil din francezul gallicanisme, a început să fie folosit în secolul al XIX-lea și este un termen derivat din mai vechiul „anglican“. Termenul denotă sistemul de doctrină și practică al acelor creștini care sunt în comuniune […]

todayFebruary 13, 2022

Reforma

Învățăturile lui Jean Calvin | Calvinismul

Învăţăturile lui Jean Calvin influenţează până astăzi o parte a protestantismului, ajutând la transformarea societăţii medievale într-una modernă. Cu ocazia pentacentenarului Reformei, în 2017, publicaţia franceză La Reforme a făcut un sondaj pentru a afla ce știu oamenii despre două personalităţi ilustre ale protestantismului: germanul Luther și francezul Calvin. Spre uimirea iniţiatorilor, studiul a arătat că numele lui Luther le era mult mai familiar francezilor decât cel al compatriotului lor, […]

todayFebruary 6, 2022 1

Libertate religioasă

Reforma protestantă | Fluviul care străbate tot pământul

Reforma protestantă a fost un râu tumultuos, a cărui curgere a început să devină vizibilă în 1517. O contribuţie semnificativă la această erupere au avut-o afluenţii săi – mișcările (pre)reformatoare: valdenzii, albigenzii, lolarzii, husiţii etc., adevărate izvoare ale curentului principal protestant, care a preluat forţa lor în curgerea lui prin istorie. Trâmbiţa Reformei a adunat în strigătul care a zguduit din temelii Europa toate glasurile disonante exprimate cu preţ de […]

todayFebruary 3, 2022

Drepturile omului

Libertatea de conștiință

În 1785, fondatorul american James Madison, foarte conștient de pericolele moștenite în alianţele religioase/politice ale Europei, care au generat conflicte și persecuţii constante timp de secole, scria: „În acest caz, religia fiecărui om trebuie lăsată pe seama… convingerilor și conștiinţei… Acest drept este, în natura sa, un drept inalienabil.” În fiecare săptămână, milioane de oameni participă la slujbele religioase în toată America. Este o parte integrantă și de lungă durată […]

todayNovember 27, 2021 1

Reforma

Dumnezeu și istoria: o perspectivă biblică

Istoria este un proces ciclic, susţine Socrate. Istoria este liniară, conducând spre împlinirea unui scop ales de Dumnezeu, proclamă profeţii biblici. Istoria nu altceva decât „o poveste spusă de un idiot furios și gălăgios, dar care n-are nicio noimă”. Așa a spus Shakespeare. Istoria este locul în care vedem „în spatele, deasupra și dincolo de manifestările și contra-manifestările interesului uman, ale puterii și pasiunilor oamenilor , intervenţiile Celui milostiv, derulându-se […]

todayAugust 22, 2021

Reforma

Înaintea timpului lor? Reforma din Rusia secolului al XV-lea

Uitaţi-vă într-o enciclopedie. Întrebaţi un student la istorie. Discutaţi cu un cleric. Cuvântul „reformă” va face referire la mișcarea religioasă din secolul al XVI-lea care a zguduit din temelii Biserica Romano-Catolică din Europa. Luther, Calvin și Zwingli sunt numele care apar în avangarda mișcării. Dar, cu aproape un secol înainte, Rusia a avut propria reformă, care însă rareori a primit atenţia meritată. De asemenea, această mișcare deosebită a avut și […]

todayAugust 20, 2021 1

0%