reforma

19 Results / Page 1 of 3

Background

Editoriale

Cum să (nu) tai aripile reformei

În secolele XIV-XV, Europa a fost greu lovită de câteva dezastre ale căror proporţii sunt greu de imaginat astăzi. Mai întâi, foametea a ucis între 10 și 25% din populaţie, apoi ciuma bubonică a luat viaţa a nu mai puţin de 35-50% din populaţia rămasă. Brusc, domeniile nobililor au ajuns într-o lipsă acută de mână de lucru, ceea ce a dus la accentuarea exploatării ţăranilor, iar revoltele inevitabile ale acestora […]

todayOctober 10, 2023 8

Religie

Jean Calvin | Capodopera teologică a Reformei

O carte de 516 pagini[1], scrisă în latină, în mai puţin de un an, de un francez de 26 de ani. Publicată în Elveţia și dedicată regelui său francez, de care fugea. Este vorba despre cea mai semnificativă lucrare teologică a Reformei. Semiluna otomană fluturând pe zidurile Constantinopolului, ameninţarea molimelor devastatoare, criza de autoritate și credibilitate a Bisericii, întoarcerea către Biblie, invenţia lui Gutenberg, nașterea protestantismului erau elementele de fond în peisajul secolelor XV-XVI. Acesta a fost timpul când s-a născut la Noyon, în 1509, francezul Jean Calvin. Trimis de tatăl său la […]

todayJuly 3, 2023

Fericire

A fost Henric un reformator sau nu?

Din dorinţa de a-și asigura moștenitor la tron, Henric al VIII-lea a provocat un efect de domino care, în cele din urmă, avea să schimbe faţa Americii și a lumii. Când s-a declarat Capul Bisericii Angliei, Henric al VIII-lea devenea primul monarh european care nega cu succes supremaţia papală şi, totodată, primul care prelua şi scaunul de şef al Bisericii. O a treia noutate s-a referit la caracterul reformei sale ecleziastice. Henric al VIII-lea a fost contemporan cu Luther […]

todayMay 22, 2023

Cărți

Crezul anabaptist și Reforma | Botezul de foc

Nu există probabil niciun grup în întreaga istorie creștină care să fi fost atât de nedrept judecat ca anabaptiștii. Primii reformatori au scris despre ei ca despre nişte monştri. Şi totuşi lumea creştină a fost puternic marcată de doctrina şi practicile religioase ale mişcării anabaptiste. Anabaptiştii au militat pentru o reformă deplină, mergând mai departe în acceptarea adevărurilor biblice decât au făcut-o primii reformatori. Numele anabaptiştilor derivă de la concepţia lor despre botez – „cei rebotezaţi“ – ana însemnând „din nou“, „a doua oară“. […]

todayMay 10, 2023 2

Reforma

Johann Gutenberg | Inventarea tiparului mobil

„Întreaga lume admite fără ezitare sau dezacord că invenţia lui Gutenberg este, incomparabil, cel mai mare eveniment din istoria lumii profane.“ Mark Twain[1] Fost fierar în orașul Mainz, convertit în pionier tipograf, Johann Gutenberg (1400-1468) a inventat în anul 1439/1440 tiparul mobil. De sub presele sale au ieșit în 15 ani, deopotrivă: cărţi, indulgenţe, broșuri, calendare sau bule papale, iar Gutenberg a luptat pentru a arăta că această nova forma scribendi avea aceeași valoare […]

todayMarch 9, 2023 8

Oameni

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf | Totul sau nimic

Pe la mijlocul secolului al XVII-lea, protestantismul german încetase de mult să fie o torţă aprinsă. Acceptat de nobili și de gloată, el devenise o instituţie ecleziastică, seculară și politizată, ca toate celelalte. În noaptea înstrăinării, Dumnezeu a făcut să răsară din cenușă lumina unei noi dimineţi. Cu capul în mâini, aplecat peste măsuţa din sufragerie, Phillip Jakob Spener (1635 – 1705) era cufundat în meditaţie. Trecuseră cinci ani de când, în 1670, abia numit pastor în Frankfurt, se hotărâse să […]

todayMarch 3, 2023

Credință

Jan Hus | O viaţă sub cruce și o moarte pe rug

Pentru înlănţuit mai existau acum doar două opţiuni: supunere fără rezerve în faţa conciliului sau condamnare. Retractare sau moarte. Afară, rugul era deja pregătit. Era sâmbătă dimineaţa, 6 iulie 1415. În Catedrala din Konstanz, plină până la refuz, Jacob Balardi Arrigoni, episcop de Lodi, predica pe baza textului din Romani 6:6 – „… ca să se nimicească trupul păcatului.“ Cardinali și episcopi din întregul Imperiu Roman, îmbrăcaţi în mantiile lor strălucitoare, formau un semicerc în jurul muribundului, ale cărui mâini slăbite erau […]

todayMarch 1, 2023 3

Copii

Carol cel Mare | Rege, împărat, reformator

Renașterea carolingiană trebuie înţeleasă ca o „reformare și reconfigurare a tuturor popoarelor de sub domnia lui Carol, în vederea creării unui teritoriu creștin în structurile sale instituţionale, conduita morală și convingerile personale.“[1] Înaintea tuturor, înveşmântat în straie romane, stătea Carol. O prezenţă feroce pe harta medievală…, o furtună smulgând noi colţuri ale imperiului său din mâinile vrăjmaşului… Papa a aşezat coroana imperială pe capul lui Carol, împlinind ani de plănuire printr-un singur gest scurt… Şi atunci, într-un act de smerire, care avea să […]

todayFebruary 23, 2023

Copii

William Wilberforce | „Plevușca“ a înghiţit caracatiţa

Politician englez profund religios și reformator social neobosit, William Wilberforce, poreclit „Plevușca“ din cauza constituţiei sale firave, a schimbat istoria prin contribuţia sa la eradicarea completă a sclaviei în Imperiul Britanic. Societatea engleză a sfârşitului de secol XVIII era marcată de contraste sociale tragice, iar creştinismul îşi pierduse esenţa, devenind o religie a exteriorului pentru clasele privilegiate. Ca reacţie, a apărut metodismul, care a readus în atenţia oamenilor principiile de […]

todayNovember 16, 2022 2

0%