Credință

„Trăiește fără frică” | Recenzie de carte

todayApril 3, 2023 1 1

Background
share close

De ce este respingerea atât de dureroasă? Care este diferenţa dintre a fi singur și a te simţi singur? În cartea sa, „Trăiește fără frică”, Yeury Ferreira ne invită să reflectăm la aceste întrebări, dar și la altele care oglindesc temerile ascunse în inima fiecărei fiinţe umane.

Cartea lui Yeury Ferreira se oprește asupra preocupărilor noastre cele mai intime, care ne determină să ne întoarcem privirea spre un Dumnezeu care ne iubește și dorește restaurarea noastră. Pas cu pas, „Trăiește fără frică” ne conduce spre originea fricilor noastre de respingere, de eșec și de singurătate. Oferă, de asemenea, explicaţii legate de mecanismele prin care suntem prinși în acest cerc al fricii și trasează paralele între experienţele contemporane și istoriile biblice. În ultimă instanţă, cartea este o invitaţie valoroasă adresată cititorilor de a-și aprofunda cunoștinţele despre teamă printr-un studiu profund al Bibliei, pentru a descoperi mesajul încurajator pe care ni-l transmite în legătură cu fricile care ne dau târcoale.

Cele nouă capitole ale cărţii tratează problema fricii, dar și a modului în care un creștin trebuie să gestioneze provocările lansate de această emoţie, inclusiv în contextul pandemiei de Covid-19. După un capitol introductiv, cartea trece în revistă diferite temeri care ne apasă, analizând maniera în care frica se pliază pe probleme reale, precum respingerea, eșecul, neprevăzutul, viitorul plin de incertitudine, singurătatea, boala și moartea.

Fiecare din aceste temeri – omniprezente și considerate firești în societatea modernă – este abordată dintr-o perspectivă spirituală.

Autorul evidenţiază legătura dintre frică și prezenţa păcatului în viaţa noastră, dar explorează din diferite unghiuri și mijlocul de a depăși frica – apropierea de Dumnezeu. Cuvântul Său ne oferă o promisiune specială: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău” (Isaia 41:10). În cele din urmă, teama de Dumnezeu și apropierea de El ne oferă o armură invincibilă cu care să înfruntăm orice teamă bolnăvicioasă din viaţă.

Ferreira își începe studiul despre frică inventariind diferite temeri activate de criza Covid-19 în legătură cu sănătatea și economiile naţionale. O analiză a situaţiei dinaintea pandemiei arată că a existat întotdeauna o înclinaţie spre temerile dăunătoare, care pot prelua controlul asupra minţii, punând surdină raţiunii. Astfel, pentru autor, esenţa credinţei „presupune să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt și să avem încredere că El va face ceea ce a promis”.[1]

Teama de respingere este și ea disecată în paginile cărţii. Atunci când, sub impericul fricii de a fi respinși, ne așezăm stima de sine în mâinile celor din jur, cum am putea avea siguranţa că suntem valoroși, indiferent de circumstanţe? Cum putem înfrunta și învinge respingerea?

Esenţa credinţei „presupune să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt și să avem încredere că El va face ceea ce a promis”.

Frica de respingere, susţine autorul, duce adesea la frica de eșec. Dar nici teama de respingere, nici teama de eșecul iminent nu ar trebui să domine viaţa unei persoane care are o credinţă fermă în Dumnezeu.

Pentru a-și ajuta cititorii în lupta lor cu fricile de orice gen, autorul apelează la istoria lui Iosif – călătoria sa printre temerile și (aparentele) eșecuri suferite după ce este vândut de fraţii lui e folosită pentru a ilustra modul în care ne purtăm luptele noastre zilnice, cu inerentele eșecuri, din care ne ridicăm pentru a revendica victoria asupra fricii de a eșua. Ferreira admite că teama de eșec este cît se poate de reală și de puternică, dar reliefează faptul că soluţia nu este capitularea în faţa capetelor sale hidoase.

Victoria asupra oricărui tip de teamă este la îndemâna creștinului care își trăiește viaţa ancorându-se în credinţa în Dumnezeul care nu dezamăgește niciodată pe cel credincios. „La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă” (Matei 19:26), ne asigură Iisus.

Temerile legate de necunoscut și de viitorul atât de incert sunt și ele analizate. La fel cum ucenicii s-au confruntat cu o furtună neașteptată pe Marea Galileii, cu toţii ne lovim de circumstanţe care trec dincolo de puterea noastră de a le controla. Atunci când viaţa iesie din făgașul ei obișnuit, când emoţiile ne copleșesc și ne dezvăluie neputinţa, cum putem naviga în siguranţă prin marea incertitudinii, loviţi de vânturile greutăţilor neprevăzute? Autorul ne conduce spre același răspuns: orice teamă este dezbrăcată de puterea ei de siguranţa pe care o oferă credinţa.

Victoria asupra oricărui tip de teamă este la îndemâna creștinului care își trăiește viaţa ancorându-se în credinţa în Dumnezeul care nu dezamăgește niciodată pe cel credincios.

Autorul se oprește și asupra consecinţelor acestor temeri, subliniind modul în care teama de prezent și de viitor privează fiinţele umane de somn și de liniște sufletească. Frica legată de viitor i-a condus pe mulţi spre practici în care au sperat să-și găsească liniștea. Biblia condamnă cu fermitate consultarea vrăjitorilor, cititorilor în palmă și a celor care ghicesc, într-o forma sau alta, viitorul. Încrederea în Dumnezeu este singurul antidot real împotriva fricilor pe care ni le provoacă viitorul, cu toate necunoscutele lui.

În final, autorul trece în revistă zece principii fundamentale ale credinţei (în secţiuni precum „Adevărul despre mântuire”, „Cine este Dumnezeu?”, „Adevărul despre ziua de odihnă” sau „Adevărul despre botezul creștin”). Fiecare secţiune conţine o serie de întrebări prezentate într-un cadru tematic, cu răspunsuri din Scriptură, care îl ghidează pe cititor spre cunoașterea lui Hristos și spre înţelegerea modului în care El ne zidește credinţa și ne crește din punct de vedere spiritual.

Prin angajamentul autorului faţă de descoperirea adevărului și scriitura plăcută, cartea reușește să răspundă nevoilor spirituale ale cititorilor. Cei care s-au hotărât deja să-L urmeze pe Hristos vor avea ocazia de a-și examina legătura cu El și de a se abandona în mâna lui Dumnezeu cu toate fricile și poverile lor. Celor care nu au luat încă în calcul apropierea de Dumnezeu, lectura cărţii „Trăiește fără frică” le va oferi motive satisfăcătoare să o facă. În cele din urmă, cartea este o pledoarie pentru o viaţă neîncorsetată de frici și o invitaţie la a ne apropia de Cel care ne-a creat, Singurul capabil să ne mângâie în orice furtună a vieţii.

Leylén Marcó predă în prezent limba engleză în Argentina. O versiune a acestui articol a apărut iniţial pe site-ul revistei Dialogue.

„Yeury Ferreira, Vive sin temor, Pacific Press, Nampa, Idaho, 2021, p.16”.

Sursa
semneletimpului.ro

Written by: Leylén Marcó

Rate it

Previous post

Credință

Dumnezeu și știin | Când credinţa și știinţa se ciocnesc

S-ar putea să nu rezolvăm niciodată pe deplin tensiunea dintre credinţă și știinţă, dar putem învăţa să o gestionăm. Secretul înţelegerii acestei tensiuni este de a recunoaște presupoziţiile diferite cu care operează credinţa și știinţa în ce-L privește pe Dumnezeu și natura. În învăţământul universitar, întâlnim adeseori conflicte între afirmaţiile credinţei și cele ale știinţei. Problema este spinoasă îndeosebi atunci când persoane credincioase urmează cursurile unei facultăţi în care predomină […]

todayApril 1, 2023

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0%
https://upm.fatek.unkhair.ac.id/include/slotgacorhariini/ https://baa.akfarsurabaya.ac.id/inc/-/slotgacorhariini/ https://marumanfiore.xsrv.jp/